Galeria Sanowa

„(..) Firma MICROCONTROL Elektronika i Automatyka wywiązuje się z powierzonych zadań zgodnie z wytycznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz zleceń, które otrzymuje do wykonania. Pozytywne nastawienie do klienta, rzeczowe traktowanie wszelkich uwag, sprawiają, że współpraca układa się zgodnie i efektywnie. (..)”

Zygmunt Winnicki – Manager Centrum Handlowego